Langtidsstegte porrer med bacon [Langtidsstegte porrer med bacon]